Back

Organization

Gebieds- en Stadstoezicht: BOAs

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is een ambtenaar met een specifieke opsporingsbevoegdheid. Dat houdt onder andere in dat hij/zij mag onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten zijn gepleegd. Boa`s mogen verdachten aanhouden, iemands identiteit controleren, processen-verbaal opmaken en boetes uitschrijven. Ze zorgen ook voor het handhaven van de wet. Ze treden dus ook op bij verkeers- en veiligheidsovertredingen, overtredingen die de leefbaarheid aantasten etc.

Hij/zij onderhoudt contact met de bewonersverenigingen en andere partijen in de wijk. BOA`s kunnen door bepaalde organisaties worden ingezet; ook door de politie.

BOA`s zijn bereikbaar via telefoonnummer 14040.
Meldingen via de Buiten Beter app komen ook bij hen terecht.
Kijk ook hier voor meer info.

 

 

 

 

18-1-23 C&L

 


» Stadstoezicht, geopend tot 23.00 uur
Gebieds- en Stadstoezicht: BOAs