Waarom doen we dit?

We denken dat als de bewoners onderling, en samen met organisaties, van elkaar weten wat men wil en wat er kan, dat er dan veel mooie initiatieven en activiteiten in de wijk kunnen ontstaan.

Fijn toch?