Waarom doen we dit?

We denken dat het belangrijk is dat de bewoners onderling, en samen met organisaties, van elkaar weten wat er is, wat men wil, en wat er kan.  En dat er dan veel mooie initiatieven en activiteiten in de wijk kunnen ontstaan.

Fijn toch?