Back

Organization

Gebiedscoördinator Eindhoven Doornakkers

Wie van de gemeente kunt u aanspreken, heeft kennis van het gebied, zorgt voor samenwerken, regelen, signaleren en verbinden tussen gemeente er burgers?


Dat ben ik, René Deelen, gebiedscoördinator in de buurt Doornakkers.

Als gebiedscoördinator ben ik binnen Doornakkers voor veel zaken het aanspreekpunt voor (bewoners)organisaties, ondernemers, politie, woningcorporaties, scholen, etc.

Ik ga graag met inwoners in gesprek, zeker over onderwerpen die voor meer inwoners van belang zijn. Verschillende partijen, zowel bewoners als professionals, probeer ik aan elkaar te koppelen om zo slimme verbindingen te maken. Dit kan gaan over verkeerssituaties, het groen, sociale problemen, ontmoeten, jeugdoverlast etc. 

 

 

Ik ben bereikbaar via r.deelen@eindhoven.nl .

Ook zal ik vaak in de wijk aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij de buurtinfowinkel.

 

 1 23   ke    doa  24 1 23  js


» Bekijk het project
Gebiedscoördinator Eindhoven Doornakkers